Doneren

De gehandicapten in het tehuis YPAC Malang hebben uw steun hard nodig. Met uw financiële bijdrage kunnen wij goederen aanschaffen in Malang die rechtstreeks ten goede komen aan de gehandicapten.

Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL27INGB0002357798 t.n.v. Stichting Gehandicaptenzorg Malang te Heemskerk.

Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang dankt u namens het tehuis YPAC Malang hartelijk voor uw bijdrage!

De Stichting Gehandicaptenzorg Malang is in het bezit van de zogenaamde ANBI status. Dit betekent dat de Stichting door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
 
Deze status geeft enkele fiscale voordelen voor donateurs.Meer informatie over de ANBI status kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.
 
Het RSIN nummer van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang is 816165592.

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).