Beleidsplan 2022-2024

Stichting Gehandicaptenzorg Malang (verder genoemd als de stichting) is vanuit een particulier intiatief in augustus 2006 opgericht en notarieel vastgelegd bij Notariskantoor Dobbinga in Langedijk, Noord-Holland. De stichting is geregistreerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34253374 en is gevestigd in Heemskerk, Noord Holland.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur; voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast is er nog 1 bestuurslid. Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De stichting zet zich in voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten in Malang en omgeving, Indonesie (Oost-Java). Het doel is om de kwaliteit van leven van deze gehandicapten te verbeteren.

Hiervoor werk de stichting samen met de stichting YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat). De stichting YPAC ontvangt maandelijks hulpgoederen en er wordt gewerkt aan een langdurig samenwerkingsverband. Tegenwoordig bieden we ook steun aan een school voor dove kinderen (Tuna Bangsa) en aan twee scholen voor speciaal onderwijs (Idayu 1 en 2) all in Malang.

Door langdurige samenwerking streeft de stichting naar structurele, fundamentele hulp voor de gehandicapten. Hierbij denken we o.a. aan educatie en therapieen waarmee de zelfredzaamheid van de gehandicapten wordt vergroot en niet minder belangrijk isn het onderhoud van gebouwen. 

Strategie

Door middel van voorlichting en andere PR activiteiten creeert de stichting meer bewustzijn, betrokkenheid, naamsbekendheid en verbondenheid voor de gehandicapten in Malang. Hiermee probeert de stichting steun te krijgen voor de verschillende projecten. Steun in de vorm van kennis en fondsen. 

De stichting zamelt in Nederland geld in. De aandacht gaat uit naar het werven en behouden van vaste donateurs. Daarnaast ook naar de grote gevers zoals bedrijven en andere stichtingen. Met het geworven geld worden hulpgoederen aangeschaft en projecten gerealiseerd.

De hulpgoederen worden in Indonesie aangeschaft. Hiermee worden overbodige kosten zoals invoerkosten en inefficientie van tijd vermeden. Ook zal dit bijdragen aan de lokale economie. 

Grotere projecten worden in overleg met de instellingen en scholen in Malang opgezet. Samen kijken we naar de toegevoegde waarde voor de gehandicapten, de haalbaarheid van de projecten en het budget. Inkoop van materialen, uitvoering van de projecten en scholing van het personeel worden lokaal gerealiseerd.

Voor de periode 2022-2024 verwachten we aanvragen die zijn gericht op onderwijs, computers, trainingen en onderhoud. Regelmatig geven we bijdragen voor het aanschaffen van orthopedische hulpmiddelen, zoals schoenen en/of braces. Daarnaast zijn er ook aanvragen om steun voor grotere projecten, zoals verbouwingen. Jaarlijks kijkt de stichting in Nederland aan welke verzoeken we kunnen voldoen.

Marketing

Om herkenning te bereiken heeft de stichting een logo dat gebruikt wordt op alle communicatiemiddelen.

Sinds 2007 heeft de stichting de status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Voordelen hiervan zijn: 

  • De stichting hoeft geen successierechten of schenkingsrecht te betalen.
  • Donateurs kunnen hun giften onder enkele voorwaarden van hun inkomsten of vennootschapsbelasting aftrekken.

Informatie over de stichting, doelen en activiteiten van de stichting worden op verschillende manieren verspreid, zoals presentaties, flyers, nieuwsbrieven, jaarverslagen, website en mond-tot-mond reclame. 

De stichting heeft haar eigen website. Deze is ontwikkeld en gesponsord door Batavia Business Solutions BV. Het adres is www. gehandicaptenzorgmalang.nl.

Op de website plaatsen wij de jaarverslagen en nieuwsbrieven en foto’s van projecten en verslagen van bezoeken. Om de situatie te visualiseren zijn ook een aantal foto albums op de website te zien. Dankzij Batavia Business Solutions is de website heel goed te vinden via digitale zoekmachines zoals Google.

De stichting heeft een netwerk opgebouwd van bedrijven en stichtingen die tot de grote gevers behoren. Enkele van deze organisaties zijn Kringloopwinkel De Groene Ezel te Heemskerk en Boule club ‘Boule Plaisir’. 

Het meest effectieve middel tot nu toe is de mond-tot-mond reclame. Een groot deel van de mensen die vaste donateurs zijn geworden, zijn zo geworven. 

Beheer

De penningmeester van de stichting beheert de gelden en maakt jaarlijks een financieel overzicht voor bij het jaarverslag. Dit financieel overzicht wordt na goedkeuring door een externe controleur toegevoegd aan het jaarverslag en op de website van de stichting geplaatst.

  •