You are here > Projecten > Onderwijs en trainingen
ONDERWIJS EN TRAININGEN

Nieuwe schoolboeken voor de leerkrachten en voor de leerlingen van alle klassen zijn aangeschaft.
Ook zijn er een beamer en een aantal cd's voor YPAC gekocht om te gebruiken in een klaslokaal of in de bibliotheek.
Materialen zijn aangeschaft voor de lichamelijke oefeningen op school.

Een tweetal leerkrachten heeft een training gehad om te leren hoe om te gaan met een panieksituatie tijdens de les. Bijv. als een kind plotseling hysterisch wordt of in geval van een epileptische aanval. 
Ook waren er trainingen op het gebied van muziek/instrument, beweging en sport en er waren computertrainingen.
In totaal hebben 15 leerkrachten aan een training deelgenomen.

De verzorgsters van de interne patiënten kregen ook een training in 2013.
Vaak zijn het laag opgeleide mensen die de kinderen verzorgen.
Een fysiotherapeut van YPAC heeft deze training gegeven, waardoor zij in het dagelijks leven beter met de kinderen kunnen omgaan.

 

 

 

  

Onderwijs

 

Computertraining

 

Training omgangskunde