You are here > Over ons > YPAC Malang
HET TEHUIS YPAC MALANG


Het gebouw waarin het tehuis YPAC zich nu bevindt was vroeger een tehuis waar gewonde militairen revalideerden. In de verloop van jaren is de behoefte hiernaar minder geworden. Het tehuis veranderde langzamerhand in een tehuis voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Zo is de stichting YPAC (Yayasan Penitipan Anak Cacat) in 1955 te Malang opgericht. Tegenwoordig is deze stichting een tehuis voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten. In het tehuis worden kinderen en volwassenen opgevangen met verschillende handicaps en verschillende zorgbehoeften. De leeftijden variëren momenteel van 2 tot 33 jaar.

De gehandicapten komen niet alleen uit Malang en omgeving, maar ook van andere eilanden zoals Sumatra en Borneo. Er zijn momenteel 25 gehandicapten die intern in het tehuis verblijven, zij zijn volledig afhankelijk van verzorging die de stichting YPAC biedt. Daarnaast zijn er ook 192 gehandicapten die voor dagbehandeling naar het tehuis komen. De verzorging bestaat onder andere uit revalidatie en fysiotherapie maar ook uit een stukje onderwijs. Het gaat hierbij om basisonderwijs in kleine klassen. Autistische kinderen krijgen individuele begeleiding.

Het tehuis wordt geleid door een bestuur en artsen die dit geheel vrijwillig doen. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten, leerkrachten en er is verzorgend personeel.