You are here > Over ons > Beleidsplan 2020-2022
BELEIDSPLAN 2020-2022

Inleiding:

Stichting Gehandicaptenzorg Malang (verder genoemd als de stichting) is vanuit een particulier initiatief in
augustus 2006 opgericht en notarieel vastgelegd bij Notaris Kantoor Dobbinga in Langedijk, Noord Holland.
De stichting is geregistreerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34253374 en is gevestigd in
Heemskerk, Noord Holland.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur; voorzitter, secretaris en penningmeester.
Daarnaast zijn er nog 2 bestuursleden.Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
De stichting zet zich in voor de geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten in Malang en omgeving, Indonesië
(Oost Java). Het doel is om de kwaliteit van leven van deze gehandicapten te verbeteren.Hiervoor werkt de stichting samen met de stichtingYPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat). De stichting
YPAC ontvangt maandelijks hulpgoederen en er wordt gewerkt aan een langdurig samenwerkings verband.
Tegenwoordig bieden we ook steun aan een dovenschool (Tuna Bangsa) in Malang, aan een school voor
speciaal onderwijs (Idayu) en aan een autistisch centrum, alle in Malang.Door langdurige samenwerking streeft de stichting naar structurele, fundam entele hulp voor de
gehandicapten. Hier bij denken we aan educatie en therapieën waarmee de zelfredzaamheid van de
gehandicapten wordt vergroot.
Strategie:

Door middel van voorlichting en andere pr
activiteiten creëert de stichting meer bewustzijn, betrokkenheid,
naamsbekendheid en verbondenheid voor de gehandicapten in Malang. Hiermee probeert de stichting steun
te krijgen voor de verschillende projecten. Steun in de vorm van kennis en fondsen.


De stichting zamelt in Nederland geld in. De aandacht gaat u
it naar het werven en behouden van vaste donateurs. Daarnaast ook naar de grote gevers zoals bedrijven en andere stichtingen. Met het geworven geld worden hulpgoederen aangeschaft en projecten gerealiseerd.

De hulpgoederen worden in Indonesië aangeschaft. Hiermee worden overbodige kosten zoals invoerkosten en inefficiëntie van tijd vermeden. Ook zal dit bijdragen aan de lokale economie.

Grotere projecten worden in overleg met de instellingen en scholen in Malang opgezet. Samen kijken we naar de toegevoegde waarde voor de gehandicapten, de haalbaarheid van de projecten en het budget. Inkoop van materialen, uitvoering van de projecten en scholing van het personeel worden lokaal gerealiseerd.

Voor de periode 2020-2022 verwachten we aanvragen die zijn gericht op onderwijs, computers, trainingen en gereedschap. Regelmatig geven we bijdragen voor het aanschaffen van orthopedische hulpmiddelen, zoals schoenen en/of braces. Daarnaast zijn er ook aanvragen om steun voor grotere projecten, zoals verbouwingen. Jaarlijks kijkt de stichting in Nederland aan welke verzoeken we kunnen voldoen.


Marketing


Om herkenning te bereiken heeft de stichting een logo dat gebruikt wordt op alle communicatiemiddelen. Sinds 2007 heeft de stichting de status ‘ Algemeen Nut Beogende Instelling’. Voordelen hiervan zijn:


  • de stichting hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen

  • donateurs kunnen hun giften onder enkele voorwaarden van hun inkomsten of vennootschapsbelasting aftrekken.


Informatie over de stichting, doelen en activiteiten van de stichting wordt op verschillende manieren
verspreid , zoals presentaties, flyers, nieuwsbrieven, jaarverslagen, website en mond tot mond reclame.


De stichting heeft haar eigen website. Deze is gesponsord door Batavia Business Solutions BV. Het website
adres is www.gehandicaptenzorgmalang.nl .

Op de website plaatsen we de jaarverslagen en nieuwsbrieven en foto’s van projecten en verslagen van bezoeken. Om de situatie te visualise ren zijn ook een aantal fotoalbums op de website te zien. De stichting heeft een netwerk opgebouwd van bedrijven en stichtingen die tot de grote gevers behoren. De stichting heeft een netwerk opgebouwd van bedrijven en stichtingen die tot de grote gevers behoren. Enkele van deze organisaties zijn Nedtrain, KringloopwinkelNedtrain, Kringloopwinkel de Groene Ezel te de Groene Ezel te Heemskerk en BouleclubHeemskerk en Bouleclub ‘Boule Plaisir’.Het meest effectieve middel tot nu toe is de mond tot mond reclame. Een groot deel van de mensen die vaste donateurs zijn geworden, zijn zo geworven.


Beheer:


De penningmeester van de stichting beheert de gelden en maakt jaarlijks een financieel overzicht voor bij
het jaarverslag. Dit financieel overzicht wordt na goedkeuring door een externe controleur toegevoegd aan het jaarverslag en op de website van de stichting geplaatst.