You are here > Over ons > Beleidsplan 2014-2016
BELEIDSPLAN 2014-2016

Inleiding:

Stichting Gehandicaptenzorg Malang (verder genoemd als de stichting) is vanuit een particulier initiatief in augustus 2006 opgericht en notarieel vastgelegd bij Notaris Kantoor Dobbinga in Langedijk, Noord-Holland. De stichting is geregistreerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34253374 en is gevestigd in Heemskerk, Noord-Holland.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur; voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er nog 2 bestuursleden.

Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De contactpersoon in Malang ontvangt maandelijks een vast bedrag als onkostenvergoeding.

De stichting zet zich in voor de geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten in Malang en omgeving, Indonesië (Oost-Java). Het doel is om de kwaliteit van leven van deze gehandicapten te verbeteren. Hiervoor werkt de stichting samen met de stichtingYPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat). De stichting YPAC ontvangt maandelijks hulpgoederen en er wordt gewerkt aan een langdurig samenwerkingsverband.

Met het langdurige samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een structurele, fundamentele hulp voor de gehandicapten. Hier wordt gedacht aan educatie en therapieën waarmee de zelfredzaamheid van de gehandicapten wordt vergroot.

 

Strategie:

Door middel van voorlichting en andere pr-activiteiten creëert de stichting meer bewustzijn, betrokkenheid, naamsbekendheid en verbondenheid voor de gehandicapten in Malang. Hiermee probeert de stichting steun te krijgen voor de verschillende projecten. Steun in de vorm van kennis en fondsen. 

De stichting zamelt in Nederland geld in. De aandacht gaat uit naar het werven en behouden van vaste donateurs. Daarnaast ook naar de grote gevers zoals bedrijven en andere stichtingen. Met het geworven geld worden hulpgoederen aangeschaft en projecten gerealiseerd.

De hulpgoederen worden in Indonesië aangeschaft. Hiermee worden overbodige kosten zoals invoerkosten en inefficiëntie van tijd vermeden. Ook zal dit bijdragen aan de lokale economie.

Grotere projecten worden in overleg met de stichting YPAC opgezet. Samen wordt gekeken naar de toegevoegde waarde voor de gehandicapten, de haalbaarheid van de projecten en het budget. Inkoop van materialen, uitvoering van de projecten en scholing van het personeel worden lokaal gerealiseerd.

Voor de periode 2014-2016 wordt weer gedacht aan het aanschaffen van orthopedische hulpmiddelen,

zoals schoenen en/of braces. De proposals vanuit YPAC zijn gericht op het onderwijs; computers, trainingen, gereedschap en omvatten een vervolg op de tandartsbehandelingen en evt. hydrotherapie.

Jaarlijks wordt er door de stichting in Nederland bekeken aan welke verzoeken van het bestuur van YPAC in Malang zij kunnen voldoen.

 

Marketing:

Om herkenning te bereiken heeft de stichting een logo dat gebruikt wordt op alle communicatiemiddelen.

Sinds 2007 heeft de stichting de status ‘ Algemeen Nut Beogende Instelling’. Voordelen hiervan zijn:

  • de stichting hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen

  • donateurs kunnen hun giften onder enkele voorwaarden van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Informatie over de stichting, doelen en activiteiten van de stichting wordt door verschillende middelen verspreid. Middelen zoals print media, internet, radio en mond-tot-mond reclame.

De stichting heeft haar eigen website. Deze is ontwikkeld en gesponsord door BataviaSoft. Het website-adres is www.gehandicaptenzorgmalang.nl. Op de website is verschillende informatie te vinden zoals lopende en nieuwe projecten, beeldmateriaal van afgeronde projecten en verslagen van wervingsactiviteiten. Jaarverslagen vanaf 2007 zijn ook via de website te donwloaden. Om de situatie te visualiseren zijn ook een aantal fotoalbums op de website te zien. Dankzij BataviaSoft is de website heel goed te vinden via digitale zoekmachines zoals Google.

Ook profileert de stichting zich op andere website zoals www.wereldatlas.nl, www.doneeronline.nl en www.allegoededoelen.nl.

De stichting heeft een netwerk opgebouwd van bedrijven en stichtingen die tot de grote gevers behoren. Enkele van deze organisaties is Nedtrain, Kringloopwinkel Heemskerk en Bouleclub ‘ Boule Plaisir’.

Het meest effectieve middel tot nu toe is de mond-tot-mond reclame. Een groot deel van de mensen die vaste donateurs zijn geworden, zijn zo geworven.


Beheer:

De penningmeester van de stichting beheert de gelden en maakt jaarlijks een financieel overzicht voor bij het jaarverslag.

Dit financieel overzicht wordt na goedkeuring door een externe controleur toegevoegd aan het jaarverslag en op de website van de stichting geplaatst.