You are here > Over ons
OVER ONS

De Stichting Gehandicaptenzorg Malang is opgericht in augustus 2006. De Stichting zet zich in voor de gehandicapten in het tehuis YPAC in Malang, Oost-Java, Indonesië. Dit tehuis biedt onderdak en zorg aan geestelijk- en/of lichamelijk gehandicapten.

Ons bestuur is bekend met het tehuis en heeft zelf gezien hoe schrijnend de situatie is. Hulp is heel hard nodig, vooral structureel. Daarom hebben wij besloten een stichting op te richten om dit tehuis van structurele inkomsten te kunnen voorzien. Er zijn veel behoeftes maar in eerste instantie richten wij ons op gezonde voeding, kleding en persoonlijke hygiene. Uitgebreide informatie over de doelstellingen van onze stichting vindt u onder 'Doelstelling en werkwijze'.

Wij zijn dus op zoek naar particulieren en bedrijven die ons willen helpen om het tehuis in Malang te steunen. Wij hebben nauw contact met een contactpersoon ter plaatse en zij zal met het geld dat in Nederland wordt ingezameld hulpgoederen aanschaffen in Indonesië. Dit betekent dat elke euro die in Nederland wordt ingezameld ten goede komt aan het tehuis in de vorm van goederen. We kunnen met uw euro's in Indonesië heel veel betekenen.

Per 1 juni 2017 bestaat het bestuur van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang uit:

Joke Quax (voorzitter)

Listy Anoegerah (penningmeester)

Ed Verweij (vice-voorzitter en p.r.)

Marissa Verver

Sri Mertens

Wij hopen ook op uw steun te kunnen rekenen!