You are here > Nieuws
Nieuwsbrief December 2020
In 2020 heeft de Stichting Gehandicaptenzorg Malang dankzij uw donaties weer verschillende projecten kunnen realiseren.

Om u een indruk te geven van wat er is gedaan, zullen wij in deze nieuwsbrief wat grotere projecten nader omschrijven.

Lees de volledige nieuwsbrief hier
Nieuwsbrief December 2019
In 2019 heeft de Stichting Gehandicaptenzorg Malang dankzij uw donaties weer verschillende projecten kunnen realiseren.

Om u een indruk te geven van wat er is gedaan, zullen wij in deze nieuwsbrief wat grotere projecten nader omschrijven.

Lees de volledige nieuwsbrief hier
Nieuwsbrief December 2018
In 2018 heeft de Stichting Gehandicaptenzorg Malang (SGM) weer nuttige en leuke projecten gerealiseerd. In deze nieuwsbrief brengen wij u hiervan op de hoogte.

Op de nieuwsbrief van vorig jaar hebben we reacties gekregen van donateurs, die ons graag wilden helpen. Een donateur is inmiddels bestuurslid geworden en een andere donateur heeft ons de nodige financiële middelen geboden om een langer bezoek aan Malang mogelijk te maken. Wij zijn hier heel blij mee en het heeft ons weer energie gegeven om door te gaan.

Lees de volledige nieuwsbrief hier
Nieuwsbrief December 2017
Ook in 2017 heeft de Stichting Gehandicaptenzorg Malang (SGM) weer nuttige en leuke projecten gerealiseerd. In deze nieuwsbrief brengen wij u hiervan op de hoogte.

Op de nieuwsbrief van vorig jaar hebben we reacties gekregen van donateurs, die ons graag wilden helpen. Een donateur is inmiddels bestuurslid geworden en een andere donateur heeft ons de nodige financiële middelen geboden om een langer bezoek aan Malang mogelijk te maken. Wij zijn hier heel blij mee en het heeft ons weer energie gegeven om door te gaan.

Dankzij die extra donatie heeft Listy Verweij in november tien dagen kunnen doorbrengen in Malang. Zij heeft deze tijd besteed om de lopende contacten te verstevigen en nieuwe contacten aan te gaan. Ze kon met eigen ogen zien wat het effect is van onze inspanningen. Het was vooral nuttig om te bespreken welke aangevraagde projecten realiseerbaar zijn.

Lees de volledige nieuwsbrief hier
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016

Heemskerk, december 2016

Nieuwsbrief Stichting Gehandicaptenzorg Malang 

In 2016 heeft de Stichting Gehandicaptenzorg Malang (SGM) dankzij uw steun weer diverse mooie projecten gerealiseerd. In deze nieuwsbrief brengen wij u hiervan graag op de hoogte, aangevuld met  enkele foto’s.

Voor het tehuis van YPAC hebben we intussen al tien jaar lang mooie projecten kunnen verwezenlijken. Evenals voorgaande jaren hebben 25 kinderen een serie behandelingen  voor hydrotherapie ontvangen. Op onze website www.gehandicaptenzorgmalang.nl kunt u de foto’s hiervan alsnog bekijken. Ze laten zien hoe goed het de kinderen doet om ontspannen  in het warme water fysiotherapie te krijgen.

Twee bestuursleden, Ed en Listy Verweij, brachten dit jaar tijdens hun vakantie een bezoek aan het tehuis van YPAC. Zij hebben met het bestuur van het tehuis van gedachten kunnen wisselen over de projecten en met eigen ogen kunnen zien hoe mooi de speelplaats en ballenbak zijn geworden. Ter plaatse hebben ze nog een rollator, een audioset en twee therapiestoelen aangeschaft. We dragen ook bij aan het lesgeld van een leerkracht. Tevens ondersteunen we dit tehuis met maandelijkse bijdragen voor voeding en pampers enz.Ed en Listy hebben ook de dovenschool bezocht. Ze kwamen terug in Nederland met een positief gevoel over alles wat er bij beide instellingen is bereikt met uw donaties.

Vorig jaar zijn we op een dovenschool gestart met de aanschaf van hoortoestellen voor drie kinderen. In vervolg hierop kregen de kinderen begeleiding en logopedie om ze te leren luisteren en spreken. Het is succesvol verlopen en hun kwaliteit van leven is sterk verbeterd. Dit jaar zijn nog vijf kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar geselecteerd en na uitgebreide testen bleken zij geschikt om gehoorapparaten te krijgen en deze zijn inmiddels aangeschaft. Ook de ouders zijn hier intensief bij betrokken. Zij kregen voorlichting over het gebruik en onderhoud van de toestellen.

Onze contactpersoon in Malang heeft contacten kunnen leggen met een school voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Hier was behoefte aan rolstoelen, muziekinstrumenten en leermiddelen. Inmiddels zijn die aangeschaft. De school heeft nog enkele wensen die we volgend jaar hopen te kunnen realiseren.

In 2016 bestond onze stichting tien jaar. In die jaren hebben we veel kunnen doen voor en met het tehuis YPAC Malang en ook voor de beide scholen. Wij als vrijwilligers hebben hier al die jaren met veel inzet en plezier aan gewerkt. Helaas hebben twee bestuursleden na tien jaar hun bestuurswerk beëindigd. Wij danken hen voor hun grote inzet en betrokkenheid.

Het huidige bestuur bestaat nu uit slechts drie personen. In de nieuwsbrief van vorig jaar hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden en met name voor een secretaris. Helaas is hier niet op gereageerd. We hebben regelmatig van gedachten gewisseld over de toekomst van de stichting en moeten concluderen dat het voor de lange duur te veel werk is voor te weinig mensen. Voorlopig verdelen wij het werk onder elkaar. De financiële situatie van de stichting is gezond. Omdat we op dit moment nog genoeg middelen hebben om de komende tijd de verzoeken uit Malang te bekostigen, zullen we ons niet actief inzetten om meer inkomsten te verwerven. We houden u in ieder geval op de hoogte van de bestedingen.

 

Wij willen alle donateurs en gulle gevers hartelijk danken voor de donaties en giften aan onze stichting. Op onze website www.gehandicaptenzorgmalang.nl vindt u verhalen en foto’s  en alle gegevens van de stichting.


Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang wenst u Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015

Heemskerk, december 2015

                                                          

Nieuwsbrief Stichting Gehandicaptenzorg Malang.

Zo aan het einde van 2015 willen wij u graag weer informeren over enkele activiteiten en projecten van onze stichting in de afgelopen periode.

Het bestuur van de stichting kwam in 2015 regelmatig bij elkaar om de verzoeken van het tehuis YPAC  Malang te beoordelen en te beslissen welke projecten in aanmerking komen voor financiële steun. In 2015 is bewust gekozen voor kleinere projecten direct gericht op de kinderen. Dus dit jaar geen verbouwingen of renovaties.

In 2015 hebben wij voor 21 kinderen van de school van het tehuis weer hydrotherapie kunnen realiseren. In 2014 is hiermee gestart en door de enthousiaste reacties van de kinderen, ouders en begeleiders hebben we dit project een vervolg willen geven.

Wij hebben een videofilmpje ontvangen met opnames van de hydrotherapie en op onze website vindt U de link waarmee u deze kunt bekijken.

Vanuit het tehuis kwam in 2015 het verzoek om nieuwe speeltoestellen voor in het speeltuintje bij het tehuis.  De bestaande toestellen waren oud en niet meer bruikbaar. Er is een schommel aangeschaft, een klimrek en een ballenbak.

Een aantal bedden in het tehuis waren toe aan nieuwe matrassen. Zo zijn er in 2015 voor 8 bedden compleet nieuwe matrassen en hoezen gekomen en nog eens 22 nieuwe hoezen voor de overige bedden.

Voor 15 kinderen zijn er weer nieuwe orthopedische schoenen aangemeten en voor 1 persoon is er een eenvoudige prothese gemaakt.                            

Verder hebben wij ook in 2015 weer maandelijks een bijdrage overgemaakt voor extra voeding voor de kinderen. Ook de kosten van het schoonmaken van de gerenoveerde ruimtes van het tehuis hebben we in 2015 voor onze rekening genomen.

Contacten met de dovenschool in Malang hebben er toe geleid dat er 3 jonge kinderen voor onderzoeken naar de KNO arts zijn geweest. Het gaat om Sanjaya en Galih, 2 jongens en Zakia, een meisje in de leeftijd van 5 tot 7 jaar.

Deze kinderen zijn doof vanaf hun geboorte en voor alle drie heeft de stichting de aanschaf van gehoorapparaten bekostigd. Deze zijn inmiddels succesvol geplaatst.

De dovenschool zal de kinderen begeleiden in hun verdere ontwikkeling.

Voor de kinderen van de andere dovenschool in Kepanjen bleek het niet mogelijk om in 2015 verdere onderzoeken te doen. De contacten met onze contactpersoon in Indonesië zijn niet verder gegaan dan de steun die we in 2014 konden geven.

In 2016 bestaat onze stichting 10 jaar. Tot op heden hebben we veel kunnen doen voor en met het tehuis YPAC Malang. Momenteel gaat onze aandacht ook uit naar andere projecten en proberen wij in Malang en omgeving nieuwe doelen te vinden. Hierdoor zijn de contacten ontstaan met de dovenschool in Malang.

Volgend jaar zullen 2 leden van het bestuur van onze stichting gaan stoppen met hun activiteiten voor de stichting.

Wij zijn dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers die onze stichting een warm hart toedragen en zich willen inzetten voor de gehandicapte kinderen in Malang. Wij zoeken iemand voor de functie van secretaris en een algemeen bestuurslid. Voor informatie over deze functies kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of ons mailen.

            

Wij willen alle donateurs en gulle gevers hartelijk danken voor de donaties en giften aan onze stichting. 

Op de website vindt u verhalen en foto’s en alle gegevens van de stichting: www.gehandicaptenzorgmalang.nl

Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2016.

NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Gezocht: vrijwilligers voor in ons bestuur!!! december 2015

In 2016 gaan 2 leden van ons bestuur stoppen met hun werkzaamheden voor de stichting.
Draagt u onze stichting een warm hart toe en wilt u zich inzetten voor het welzijn van de gehandicapte kinderen in Malang, meldt u zich dan aan als nieuw lid voor ons bestuur.
We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris en een algemeen bestuurslid.
Voor informatie over deze vrijwilligerstaken kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of ons mailen.
DONATEURS BEDANKEN
Beste donateurs,                                    september 2015

Helaas is het niet altijd mogelijk om het adres te achterhalen van donateurs.
Op het bankafschrift staat wel een naam, maar geen adres vermeld.
Bent U dus niet bekend bij ons, dan kunnen wij U helaas niet middels een bedankbrief laten weten dat uw bijdrage is ontvangen.
Wij vinden dit jammer, maar willen U allen toch hartelijk danken voor uw bijdragen.
Wilt U weten of uw bijdrage goed is ontvangen, mailt u ons gerust. Wij zullen u dan verder informeren.
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014

Heemskerk, december 2014

                                                          

Beste donateur/belangstellende van Stichting Gehandicaptenzorg Malang,

Graag willen wij u middels deze nieuwsbrief weer informeren over enkele activiteiten van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang.

Het bestuur van de stichting kwam ook in 2014 regelmatig bij elkaar om de verzoeken van het tehuis YPAC  Malang te beoordelen en te beslissen welke projecten in aanmerking komen voor financiële steun. Wij doen dit in goed overleg met onze contactpersoon en vrijwilligster in Malang.

Momenteel verblijven er rond de 20 kinderen permanent in het tehuis en komen er ruim 100 kinderen naar de school en de therapieën van YPAC. Ed en Listy Verweij hebben in juni 2014 tijdens hun vakantie een bezoek gebracht aan het tehuis en ter plekke kunnen overleggen over de projecten voor 2014. Zij deden dit met het bestuur van YPAC Malang, enkele artsen en onze contactpersoon.

In 2013 is gestart met gebitscontroles bij 40 kinderen. In 2014 zijn 25 van deze kinderen weer voor een vervolgbehandeling naar de tandarts geweest. De ouders van de kinderen kunnen de kosten voor een tandarts niet betalen, zij zijn heel blij met onze bijdragen hiervoor. Ook zijn de ouders door een tandarts voorgelicht over een goede verzorging van het gebit van de kinderen.

                  

De elektrische bedden, welke wij in 2013 hebben aangeschaft voor YPAC, worden dankbaar gebruikt. De kinderen die hier de hele dag op liggen, kunnen nu regelmatig van houding veranderen en liggen veel comfortabeler dan voorheen.

In 2014 is een project gestart met hydrotherapie behandelingen. Het is voor de kinderen een goede manier om in het warme water oefeningen te doen en zo hun conditie te verbeteren.

In eerste instantie gingen 11 kinderen 6 weken lang 1 keer per week naar deze therapie. Door de positieve resultaten wordt hier in 2015 een vervolg aan gegeven.                                

 

Wij financieren regelmatig trainingen voor fysiotherapeuten en leerkrachten. Dit betreft  dan cursussen op het gebied van muziek/instrument, beweging en sport, computer, verzorging en sociale vaardigheden. Dit alles om de kinderen beter te kunnen begeleiden en op te leiden..

In het gebouw is dit jaar de muziekruimte gerenoveerd.  De ruimte was te klein en is nu dubbel zo groot geworden. Nu kunnen meer kinderen tegelijk deelnemen aan de muziektherapie.

Er zijn handarbeid gereedschappen aangeschaft om de kinderen mee te leren werken.

Zij kunnen hiermee simpele producten maken die dan weer in het winkeltje van het tehuis worden verkocht.

Voor de school zijn er vorig jaar voor de leerlingen van alle klassen nieuwe schoolboeken aangeschaft en dit jaar 3 computers om de kinderen mee te leren omgaan. Ook zijn er 2 nieuwe computers gekocht voor de administratie van YPAC. De aanwezige computers waren verouderd.

Wij willen ook ieder jaar een bedrag uitgeven aan een recreatief uitje. Zelf hebben zij er de middelen niet voor en wat is er leuker dan een dagje uit om plezier te maken. Het is voor zowel de begeleiding als de kinderen iets om naar uit te kijken.

Naast het bezoek aan YPAC in juni van dit jaar, zijn Ed en Listy ook nog op bezoek geweest bij een school voor speciaal onderwijs. Deze school staat in Kepanjen en ligt ca. 20 km ten zuiden van Malang. Op dat moment telde de school 84 leerlingen met diverse beperkingen.

Het merendeel van de kinderen is doof of slechthorend. Ter plekke hebben Ed en Listy namens de stichting een rollator aangeschaft voor een leerling Alim (poliopatiënt). Hierdoor kan hij nu zelfstandig lopen. Ook konden zij de school blij maken met een aantal leesboeken en educatieve platen. Daarnaast is er een opklapbed gekocht voor als een kind zich niet lekker voelt of onwel wordt. Inmiddels hebben wij deze school ook blij kunnen maken met de aanschaf van 4 computers om de kinderen in te onderwijzen. 

       

Onlangs zijn 25 dove/slechthorende kinderen onderzocht door een KNO arts. Als vervolg hierop wordt bekeken of wij kunnen helpen bij de aanschaf van gehoortoestellen.

Dankzij u kunnen wij nog steeds bijdragen aan een betere leefomgeving en toekomst voor de kinderen van YPAC Malang en de kinderen van de speciale school in Kepanjen.

Wij willen alle donateurs en gulle gevers hartelijk danken voor de donaties en giften aan onze stichting. 

Op de website vindt u verhalen en foto's van alles wat er tot nu toe is gerealiseerd: www.gehandicaptenzorgmalang.nl

Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2015.